Fagområder:

Elkraftinstallasjoner, bl.a
- forsynings- og tavleanlegg
- belysning
- ledesystem, nødlys- og etterlysende systemer
- varme

Teletekniske installasjoner, bl.a
- IKT/data
- Brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll
- Automasjon/SD-anlegg

Kraftsystemer, Transportsystemer, bl.a
- UPS, nødstrømsanlegg, reservekraftanlegg
- Heisanlegg

Teknisk prosjekterings- og byggeledelse (el/vvs)
Elektro:
- fagomr. som over
VVS-anlegg
- rør/sanitær, varme/fjernvarme, sprinkler
- ventilasjon

Integrerte bygningstekniske installasjoner
- ITB

Utbedringsarbeider ved eksist. styringsanlegg
EBKONS bistår med kompetanse og erfaring for å
- løse feil med styringsanlegg og/eller
- forbedre ytelsen i eksisterende tekniske anlegg