EBKONS AS

Rådgivende ingeniør


EBKONS  utfører
       planleggings- og ledelsesoppdrag ved
       tekniske installasjoner i bygge- og anleggsprosjekter.

  

    - Prosjektering el-anlegg

       - Prosjekteringsledelse / byggeledelse elektro- og vvs-tekniske fag

           -  Tilstandsrapporter, risikoanalyser etc.

'


Faggruppe: Rådgivende ingeniører elektroteknikk / RIE