Utførte oppdrag, bl.a

 - The Edge, hotellbygg, prosjektering (RIE).

 - Forprosjektledelse hos Statsbygg, Oslo, elektro ved nytt universitetsbygg 66.700 m2 v/UiO.

 - Lovisenberg diakonale sykehus, nytt psykiatribygg (14000 m2). Teknisk prosjekteringsledelse, og teknisk byggeledelse.

 - Polarmiljøsenteret i Tromsø inkl. Polaria, teknisk byggeledelse.

 - Workinnmarka boligpark, rekkehus felt A2 og A6, og blokk B2 og B3, prosjektering elektro.

 - Kurslokale "Fyrhuset" (500 m2) Universitetssykehuset / Åsgård. Prosjektering elkraft/tele/AV-anlegg.