Tjenester


Prosjektering / Prosjekteringsledelse / Byggeledelse

 i næringsbygg, hoteller, blokker/boliger, forsknings-, utdannings- og helsebygg m.m.

 og for gate-, vei- og tunnelinstallasjoner, flyplassinstallasjoner

 

EBKONS utfører også

 enøkanalyser,   risikoanalyser, tilstandsrapporter, tekniske kontroller og

 utbedringsplaner/utbedringsarbeider tekniske styringsanlegg